BANTUAN YANG DIPOHON
Question 1
Pernah Daftar e-Kasih?

Question 2
Pernah Daftar SSM?

Question 3
Berapa keluasan usaha tanah?(Hektar)

Question 4
Berapa lama anda menjalankan perniagaan?